Fundació

QUÈ FEM?

 

 

 

La Casa Cresques de Barcelona és una entitat privada, de caràcter filantròpic, que té per objecte el foment de l’entesa i de la cooperació entre Catalunya i Israel. El Govern de Catalunya i la Fundació Baruch Spinoza són els membres  fundadors  de la Casa Cresques.

 

 

MISSIÓ:

 

- El desfermar la col·laboració científica entre les acadèmies i centres tecnològics d’ambdós països.

- L’estímul i el foment de projectes compartits d’emprenedors.

- L’aprenentatge dels seus models de recerca.  

- L’apropament al seu ecosistema tecnològic.

- La cerca de finançament conjunt per al finançament de projectes i empreses comuns.

- Coneixement de les solucions tecnològiques aplicades per Israel en sectors com l’energia, l’agricultura, la ramaderia, la desertització, la dessalinització,...

- Revitalitzar i enaltir els lligams culturals i històrics del nostre país amb el Poble d’Israel i donar difusió, també, a la cultura del present.

 

OBJECTIUS:

 

El nostre objectiu és la contribució a l’establiment a Barcelona de l’ecosistema tecnològic de referència al Sud d’Europa, que contribueixi, també, al foment de l’emprenedoria i al compromís del jovent i dels científics en l’avanç del país. L’establiment d’aquest ecosistema tecnològic mediterrani i europeu, avui inexistent, permetria la creació d’un eix Barcelona - Tel Aviv de gran transcendència per a la nostra penetració als mercats asiàtics i africans, a través d’Israel, i a l’inrevés, aportar a Barcelona una plataforma d’introducció europea i americana de la producció tecnològica d’Israel.

 

 

 

 

Qui Som
Joan Romero

Patró

Maria Badia

Patró

Boaz Kogon

Patró

Francesc Subirada i Curcó

Patró

David Madí Cendrós

President

André David Grebler

Vicepresident

Ignasi Carnicer Barrufet

Director

© 2016 Casa Cresques. Tots els drets reservats.