Horizon 2020

BLOG
4 feb 2016

Horizon 2020 és el programa més ambiciòs pel que fa la Investigació i el Desenvolupament creat per la Unió Europea, amb quasi 80 bilions d’euros de fons disponibles en 7 anys (del 2014 al 2020). Promet més avenços, descobriments i primícies mundials mitjançant l’adopció de les grans idees del laboratori al mercat.

Troba totes les convocatòries a:

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

© 2016 Casa Cresques. Tots els drets reservats.