Sincrotó ALBA

Categoria
15 jun 2015

Presentació del Sincrotó ALBA a Israel per a sis universitats i altres institucions acadèmiques israelianes, per part de la seva directora, la Sra. Caterina Biscari, amb la finalitat que el Comitè Israelià del Sincrotró utilitzi la nostra instal·lació en els seus projectes I+ D. L'acte és fruit del treball de la Casa Cresques amb el Comitè Israelià de Nanotecnologia presidit pel Sr. Dan Vilenski.

http://www.cells.es/

© 2016 Casa Cresques. Tots els drets reservats.